تبلیغات
رهبرا!خاک قدمهایت،محراب پاک من است... - با التماس!!
رهبرا!خاک قدمهایت،محراب پاک من است...
سلمٌ لِمَن سالَمَکم خامنه ای
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392

هم قد گلوله توپ بود؛

گفتم:چه جوری اومدی اینجا؟

گفت:با التماس!

-چه جوری گلوله رو بلند میکنی میاری؟؟

-با التماس!

-به شوخی گفتم:میدونی آدم چه جوری شهید میشه؟

لبخندی زد و گفت:با التماس!

....تکه های بدنش رو که جمع میکردم فهمیدم خیلی التماس کرده....!!!


ارسال توسط زهرا
آرشیو مطالب
همسنگران
پیوند های روزانه
طراح قالب
پایگاه اینترنتی خامنه ای تم