تبلیغات
رهبرا!خاک قدمهایت،محراب پاک من است... - صمیمیت و نشاط...
رهبرا!خاک قدمهایت،محراب پاک من است...
سلمٌ لِمَن سالَمَکم خامنه ای
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393

با رزمنده ها که بود گل از گلش می شکفت.با همه گرم می گرفت و زود صممی می شد.بچه ها رزمنده هم هر وقتدر کنار ایشان قرار می گرفتند سر از پا نمی شناختند...

سخنرانی ایشان در پادگان دوکوهه گرم شده بود که یکی احساس کرد باید تکبیر بگوید!آقا تذکر دادند که تکبیر نابجا رشته کلام را از دست سخنران خارج می کند.

یکیاز بچه ها شیطنتش گل کرد و بلافاصله با صدای بلند داد زد:تکبیر!

آقا لبخندی زد:سر به سر من پیرمرد ی گذارید؟!

صدای تکبیر دوباره بلند شد!

آقا خنده اش گرفت.دو لشکر نیرو به صف ایستاده بودند؛همه زدند زیر خنده.آقا صلواتی فرستاد...

کنترل جمع را که به دست گرفت سخنرانی اش را ادامه داد.طبقه بندی: رهبری،  امام خامنه ای، 
ارسال توسط زهرا
آرشیو مطالب
همسنگران
پیوند های روزانه
طراح قالب
پایگاه اینترنتی خامنه ای تم